Privacy


Onze praktijk beschikt over een privacyreglement. Doel van het reglement is vastlegging van een aantal maatregelen die de praktijk heeft genomen om zeker te stellen dat er zorgvuldig met clientgegevens wordt omgegaan.
Om de controles goed te kunnen uitvoeren, houden wij een dossier van je bij. In dit dossier zijn wij verplicht de administratieve en medische gegevens vast te leggen.
We gaan zorgvuldig met je gegevens om en hanteren de regels die wettelijk zijn vastgelegd. Deze regels zijn opgenomen in het privacyreglement van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Wij hebben tegenover anderen een geheimhoudingsplicht.
In enkele gevallen worden er gegevens verstrekt aan andere hulpverleners, zoals de huisarts of gynaecoloog. Hiervoor vragen wij altijd jouw toestemming.
(lees meer).

 

Kwaliteit, tarieven en klachten


Kwaliteit

Wij zijn aangesloten bij de KNOV, de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen. Via deze beroepsorganisatie zijn de betalingsvoorwaarden, het klachten- en privacyreglement geregeld. Tevens zijn wij aangesloten bij het kwaliteitsregister van de KNOV. Dit betekent dat we ons regelmatig bijscholen en zo op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen ons vak.

 
Tarieven

De kosten voor verloskundige zorg zijn volledig opgenomen in het basispakket van je zorgverzekeraar. Wanneer je ervoor kiest om poliklinisch (op eigen verzoek in het ziekenhuis) te bevallen dan is er meestal sprake van een eigen bijdrage. Bij een aanvullende verzekering worden deze kosten soms ook vergoed. Het is handig om hierover tijdig geïnformeerd te worden via een contactpersoon van de verzekering, om niet voor onvoorziene kosten te komen staan.
Anticonceptiezorg wordt niet door alle verzekeraars volledig vergoed, informeer hiervoor bij je eigen verzekering of deze zorg, indien door ons geboden, vergoed wordt.

 

Klachten

Wanneer je klachten of opmerkingen hebt over de door ons verleende verloskundige zorg, of over de bejegening, adviseren wij om hierover te praten met de desbetreffende persoon. Door met elkaar in gesprek te gaan kunnen we hopelijk het probleem bespreekbaar maken en oplossen.

Wanneer een gesprek niet mogelijk is, of wanneer een gesprek niet tot een oplossing leidt, bestaat de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan een klachtenfunctionaris. 
Wil je meer weten over je rechten of wil je advies? Of wil je jouw klacht eerst met iemand anders bespreken? Of vind je het prettig als iemand je helpt bij het indienen van een klacht?
Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris.
De klachtenfunctionarissen zijn onpartijdig. Zij bespreken met jou waarover je ontevreden bent en wat je zou willen bereiken met je klacht. Zij adviseren je wat je kunt doen. Ze helpen je ook om het gesprek met ons aan te gaan als je dat moeilijk vindt. Of om een brief te schrijven over de klacht. De klachtenfunctionaris kan jou en ons helpen om samen een oplossing te zoeken. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.
Neem contact op met een klachtenfunctionaris via www.klachtverloskunde.nl.