Vervolgcontroles


Uitgerekende datum bepalen


Rond 10-12 weken maken we nogmaals een echo om de uitgerekende datum te bepalen. Bij het berekenen van de uitgerekende datum willen we graag de eerste dag van je laatste menstruatie weten en de datum waarop jullie een zwangerschapstest hebben gedaan. De echo kan worden gemaakt in de praktijk te Tubbergen en in wijkgebouw De Schelf te Almelo (dinsdagavond).
Tijdens deze controle zullen we ook de mogelijkheden bespreken om onderzoek te doen naar aangeboren afwijkingen. Meer informatie over deze onderzoeken vind je in de folder Screening op Down-, Edwards- en Patausyndroom of www.pns.nl/prenatale-screeningen

 

De vervolgcontroles duren ongeveer 10 minuten. In het begin van de zwangerschap heb je elke vier weken een controle, maar deze frequentie zal oplopen naarmate de zwangerschap vordert.

Het controleschema:


  0 tot 28 weken: om de 4 weken
28 tot 32 weken: om de 3 weken
32 tot 36 weken: om de 2 weken
36 tot 42 weken: wekelijks


Afhankelijk van je persoonlijke situatie zijn meer of minder controles mogelijk. Dit zullen we altijd samen bespreken.

 

 

Persoonlijke aandacht

 

Elke controle begint met een gesprek waarbij centraal staat hoe je je voelt en hoe je de zwangerschap beleeft en of je klachten hebt.
Gedurende de zwangerschap komen de keuze borst- of kunstvoeding, het geboorteplan, de plaats van bevalling en de belinstructies t.a.v. de bevalling aan bod.

 

 

Inhoud van de controles

  • Tijdens iedere controle wordt je bloeddruk gemeten en je gewicht bepaald.
  • We bespreken het verloop van de zwangerschap, beantwoorden je vragen en adviseren bij klachten die je ervaart.
  • Door middel van uitwendig onderzoek beoordelen we elke controle de groei en ligging (vanaf 28 weken) van jullie baby.
  • Aan het einde van de zwangerschap controleren we of de baby goed indaalt in het bekken.
  • Elke controle (vanaf 14 weken) wordt naar de hartslag van het kindje geluisterd met de doptone.
  • Iedere controle (vanaf 26 weken) vragen we of je de baby goed voelt bewegen.
  • Indien je rhesus c en/of D negatief bent, wordt er rond 27 weken bloed afgenomen om te screenen op mogelijke antistoffen.
  • Bij 30 weken maken we een echo om te kijken of jullie kindje goed groeit en wordt nogmaals het ijzergehalte bepaald middels een vingerprik.
  • Rond 36 weken bespreken we de bevalling met je.
  • Mocht je bij 41 weken nog niet zijn bevallen dan maken we nogmaals een echo om de hoeveelheid vruchtwater te beoordelen.