Bevallingen en spoed 0546-621340 Ik wil me aanmelden

Evaluatie

Anton maksimov juvnsky CJ Vt Jpw Z10 Y unsplash 1

Evaluatie

Na een periode van intensief contact met jullie willen we graag weten hoe jullie de zorg van ons hebben ervaren. Voel je vrij om eerlijk te vertellen wat je positief vond en waar er nog verbetering mogelijk is.

Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent over de door ons geleverde zorg. Door er samen over praten kunnen we hopelijk tot een oplossing komen. Als een gesprek onverhoopt niet mogelijk is of als een gesprek niet voor een oplossing heeft gezorgd bestaat de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de Klachtenfunctionaris van het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg). Dit kan telefonisch: 088-0245123, per mail: klachtverloskunde@cbkz.nl of per post: CBKZ, t.a.v. Klachtenfunctionaris KNOV, Antwoordnummer 570, 4200WB Gorinchem.

Wij vonden het heel bijzonder dat we jullie mochten begeleiden en willen jullie bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. .

De praktijk is goed toegankelijk
De praktijk zag er netjes en schoon uit
Meestal kon ik een afspraak maken op een voor mij geschikt tijdstip
Ik kon de verloskundigen gemakkelijk telefonisch bereiken
Ik voelde mij gesteund door de verloskundige als ik voor (moeilijke) beslissingen kwam te staan over de zwangerschap, de bevalling en de baby
De verloskundige betrok mijn partner en, eventueel, mijn kinderen goed bij de zwangerschap, bevalling en kraambed
Ik vond dat de verloskundige op het goede moment de juiste beslissing wist te nemen
De verloskundigen zaten op één lijn wat betreft hun adviezen en hun handelen
Mogen wij n.a.v. dit evaluatieformulier contact met je opnemen?